banner

Kontakt

Sídlo spoločnosti

SCPC, s.r.o.
Púchovská 8
831 06 Bratislava 3

IČO: 35843292
DIČ: 2020238946
IČ DPH: SK2020238946

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka č. 27302/B, oddiel: Sro. (ZI: 8300,- Eur, SP: 8300,- Eur)

Telefón: +421 2 44 45 43 28   
E-mail: info @ scpc.sk
Internet: http://www.scpc.sk

Pobočka Hnúšťa

Rumunskej armády 194
objekt pošty Hnúšťa 1
981 01 Hnúšťa 1