banner

Termovízne meranie

Termovízne merania (termografia) ponúkajú jeden z najefektívnejších spôsobov ako určiť tepelné úniky a tepelné rozdiely na sledovanom povrchu metódou snímania vyžarovaného infračerveného žiarenia z povrchu snímaného objektu. Podstatou termovízneho snímkovania, alebo presnejšie termografie je znázornenie rozloženia povrchovej teploty pomocou merania intenzity infračerveného žiarenia z povrchu. Výsledkom merania je termovízna snímka (termograf), na ktorej sa dajú presne lokalizovať problémové miesta s narušeným teplotným poľom.

Termovízne meranie má v súčasnosti veľký význam, nakoľko pomáha zisťovať nielen poruchy tepelných izolácií, ale aj nedostatky vodoinštalácií, elektrických rozvodov a inštalácií, potrubných rozvodov, skryté poruchy pri zatekaní, a pod. Použiteľnosť a aplikácia termovíznej diagnostiky je teda široká - od malých rodinných domov cez väčšie stavebné konštrukcie až po zložité technológie v priemysle a energetike. Výsledkom je identifikácia kritických a problémových miest, možnosť ich skorého odstránenia a následná optimalizácia a úspora finančných nákladov na prevádzku alebo prípadnú haváriu.

Priemysel - diagnostika porúch snímaním infračerveného žiarenia v mechanicky namáhaných a prehrievaných častiach zariadení (spojky, prevodovky, ložiská, dopravníky, spaľovacie motory), dáva možnosti odhaleniu prípadného poškodenia pecí a komínov, zistenie narušenia v elektroinštaláciách (rozvodné skrine, izolátory, elektromotory, spoje).

Stavebníctvo - termografia dokáže nájsť chyby v konštrukciách, vyhľadávať tepelné mosty, vlhkosť zadržanú v stenách, poruchy izolácie, prenikanie vzduchu, zisťovanie kvality dodatočného zateplenia budov, vyhľadávanie chýb v podlahových kúreniach, podomietkových vykurovacích systémov alebo stropnej klimatizácie.

Energetika - identifikácia poškodenia izolácii rozvodov energií od parovodov až po chladiace okruhy. Straty médií spôsobené poškodením rozvodov sú pomocou termovízneho merania ľahko odhaliteľné. Identifikácia prehriatia a opotrebovania jednotlivých prúdových spojov a prvkov elektrických zariadení.

 

Ponúkame Vám termovízne snímkovanie s použitím vysokokvalitnej a profesionálnej termovíznej kamery FLUKE Ti32 s rozsahom merania povrchovej teploty - teplotný rozsah od -20 do 600°C, rozlíšenie IR 320x240 FPA „Focal Plane Array“, teplotná citlivosť ≤ 0,05 °C pri teplote objektu 30 °C. Cieľom termografie je poskytnúť okrem termovízneho merania aj odborné poradenstvo - energetický audit so zameraním na úsporu energií a odhaľovanie porúch, čo v konečnom dôsledku vedie k finančným úsporám.

 

 Aktuálne: akciová ponuka na termovízne meranie !

Ponuka na termovízne meranie

Ak máte záujem o termovízne meranie, stačí ak vyplníte kontaktný formulár a my sa Vám ozveme a vypracujeme konkrétnu ponuku.

Kontaktujte nás

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie