banner

Referencie v oblasti BOZP

 • 3U s.r.o.
 • Adient Innotec Metal Technologies s.r.o.
 • Adient Slovakia s.r.o.
 • ASV a.s.
 • ASV – náradie s.r.o.
 • ASV REAL s.r.o.
 • ASV THERM s.r.o.
 • Audia Plastics, s.r.o.
 • BIOPROJECT Slovakia s.r.o.
 • BPS Lipová 1 s.r.o.
 • BPS Veľká Čalomija s.r.o.
 • BUSA Fitness s.r.o.
 • C Automobil Import s. r. o.
 • DRON Industries s.r.o.
 • E-F P s.r.o.
 • EF Parts & Logistic Service s. r. o.
 • EKOLAS, s.r.o.
 • ELEKTRONIKA SLOVENSKO, a.s.
 • ENEL PRODUZIONE S.P.A., organizačná zložka
 • EQUUS a.s.
 • Euro Dabo s.r.o.
 • Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.
 • FYSAM Auto Decorative Slovakia s.r.o. – bezpečný podnik
 • Golde Lozorno spol. s r. o.
 • INA SKALICA spol. s r.o.
 • Inteva Lozorno s.r.o.
 • Johnson Controls Lučenec, s.r.o.
 • JP foam manufacturing s.r.o.
 • KSC Sports Consulting k. s.
 • Mondi SCP, a.s.
 • MONT - SERVIS s.r.o.
 • Mýval Slovakia, s.r.o.
 • P Automobil Import s.r.o.
 • Pactra International (Slovakia) s.r.o.
 • pac-tra Slovakia, s.r.o.
 • Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o.
 • SAM automotive Slovakia s. r. o
 • Samsung Electronics LCD Slovakia s.r.o.
 • Saneca Pharmaceuticals, a.s.
 • Schindler Dunajská Streda a. s.
 • SES ENERGOPROJEKT, s.r.o.
 • SE Služby inžinierskych stavieb, s. r. o.
 • TECHNOGYM E.E., s.r.o.
 • TOTAL CLEANING, s.r.o.
 • VFS Financial Services Slovakia s.r.o.
 • Volvo Group Slovakia, s.r.o.
 • VOX spol. s r.o.

Povedali o nás

Adient Slovakia s.r.o. – So spoluprácou so spoločnosťou SCPC, s.r.o. sme veľmi spokojní. Spolupracujeme spolu už viac ako 9 rokov a nemali sme s nimi žiadny problém. Boli súčasťou kontrol zo strany štátnych orgánov, kde si vždy obhájili svoju prácu a nebolo nám, čo sa týka ich výkonu, nič vytknuté. Majú veľmi dobré poznatky legislatívy (ale aj technických noriem) a bohaté skúsenosti z rôznych oblastí: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, ochrana životného prostredia (IPKZ, ISO 14001), prevencia závažných priemyselných havárii a civilná ochrana. Sú to profesionáli, ktorí reagujú rýchlo a na ktorých sa môžeme spoľahnúť.
Ing. Pavel Mázor, HSE koordinátor

Faurecia Slovakia s.r.o. – So spoločnosťou SCPC, s.r.o. spolupracujeme už niekoľko rokov v oblasti BOZP, OPP a OŽP. Profesionálny prístup, rýchla odozva i skúsenosti sú neoceniteľné, vrátane komunikácie tejto spoločnosti s úradmi. Pri zachovaní tohto prístupu k zákazníkom bude naša spoločnosť naďalej pokračovať v spolupráci, v ktorej vládne obojstranná spokojnosť.
Ing. Martin Duchoň, HSE koordinátor

Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava – Spoločnosť SMZ, a.s. Jelšava spolupracuje so spoločnosťou SCPC, s.r.o. už niekoľko rokov. Spolupráca so spoločnosťou SCPC, s.r.o. je pri riešení komplexnej problematiky prevencie závažných priemyselných havárii na veľmi vysokej úrovni, pričom spoločnosť SMZ, a.s. Jelšava vysoko oceňuje služby najmä pri tvorbe, sledovaní zmien a úprave dokumentácie ZPH, čo ocenili aj dozorné orgány pri jednotlivých kontrolách, ktoré doposiaľ dopadli uspokojivo.
Ing. Ľubomír Majan, vedúci odboru BTS

3U s.r.o. – So službami spoločnosti SCPC, s.r.o. sme veľmi spokojní, pomohli nám zorganizovať agendu BOZP a OPP do želateľného stavu. Takisto sledujú aj aktuálnu legislatívu v danej problematike, čím nám zabezpečujú prevenciu a správne dodržovanie platných predpisov.
Mgr. Christian Urban, konateľ