banner

2021

Zmena zákonníka práce

24. 2. 2021
1.3.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 76/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce … 

Zmena zákona o inšpekcii práce a BOZP

22. 2. 2021
1.4.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 73/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o...

Zákon o poplatkoch za odpad

16. 2. 2021
15.3.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 67/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č....

Zmena zákona o IPKZ

8. 2. 2021
6.2.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 46/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného...

Zmena vyhlášky o skládkovaní odpadov

27. 1. 2021
26.1.2021 nadobúda účinnosť vyhláška č. 26/2021 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.

Zmena rozšírenej zodpovednosti výrobcov

27. 1. 2021
26.1.2021 nadobúda účinnosť vyhláška č. 25/2021 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o...

Zmena zákonov v súvislosti s druhou vlnou pandémie

19. 1. 2021
19.1.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 9/2021 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie...

Odber aktualít

Chcete byť informovaný o novinkách a dôležitých zmenách v legislatíve?

Prihláste sa k odberu aktualít a noviniek z oblastí, v ktorých pôsobíme.

Prihlásiť sa

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie