banner

2021

Zmena zákona 355/2007 Z.z.

10. 1. 2022
29.12.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 533/2021 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č....

Zmena zákona o liekoch

10. 1. 2022
1.1.2022 nadobúda účinnosť zákon č. 532/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach...

Zálohovanie obalov

10. 1. 2022
28.12.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 518/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje...

Zmena zákona o environmentálnej záťaži

20. 12. 2021
1.6.2022 nadobúda účinnosť zákon č. 490/2021 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a...

Zmena zákona o omamných látkach

20. 12. 2021
16.12.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 479/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch...

Zmena zákona o odpadoch

26. 11. 2021
1.12.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 430/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch...

Tretia vlna COVID-19

16. 11. 2021
15.11.2021 nadobudol účinnosť zákon č. 412/2021 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.

Organizácia pracovného času v doprave

15. 11. 2021
2.2.2022 nadobúda účinnosť zákon č. 407/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave...

Osobné ochranné pracovné prostriedky

10. 11. 2021
20.11.2021 nadobúda účinnosť NV SR č. 400/2021 Z.z., ktorým sa mení NV SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných...

Vyhláška o technických požiadavkách na elektrické zariadenia

29. 10. 2021
1.11.2021 nadobúda účinnosť vyhláška č. 391/2021 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 465/2013 Z.z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia...

Zmena zákona o životnom prostredí

28. 10. 2021
1.1.2022 nadobúda účinnosť zákon č. 388/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí...

Zmena zákona o odpadoch

21. 10. 2021
1.11.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 372/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch...

Zmena zákona 355/2007

2. 6. 2021
15.6.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 220/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia...

Novela zákona o odpadoch

2. 6. 2021
1.1.2023 nadobúda účinnosť zákon č. 216/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch...

Vyhláška k zákonu o ochrane prírody a krajiny

6. 5. 2021
1.6.2021 nadobúda účinnosť vyhláška č. 170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny...

Zmena zákona o cestnej premávke

23. 4. 2021
15.5.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 148/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke...

Zmena zákona o cestnej premávke

23. 4. 2021
1.5.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 146/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke...

Zmena stavebného zákona

23. 4. 2021
1.5.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 145/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon č. 50/1976 Zb.

Novela zákona o omamných látkach

9. 4. 2021
1.5.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 124/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch...

Vyhláška k zákonu o ovzduší

15. 3. 2021
15.3.2021 nadobúda účinnosť vyhláška č. 98/2021 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší....

Zmena zákonníka práce

24. 2. 2021
1.3.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 76/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce … 

Zmena zákona o inšpekcii práce a BOZP

22. 2. 2021
1.4.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 73/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o...

Zákon o poplatkoch za odpad

16. 2. 2021
15.3.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 67/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č....

Zmena zákona o IPKZ

8. 2. 2021
6.2.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 46/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného...

Zmena vyhlášky o skládkovaní odpadov

27. 1. 2021
26.1.2021 nadobúda účinnosť vyhláška č. 26/2021 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.

Zmena rozšírenej zodpovednosti výrobcov

27. 1. 2021
26.1.2021 nadobúda účinnosť vyhláška č. 25/2021 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o...

Zmena zákonov v súvislosti s druhou vlnou pandémie

19. 1. 2021
19.1.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 9/2021 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie...

Odber aktualít

Chcete byť informovaný o novinkách a dôležitých zmenách v legislatíve?

Prihláste sa k odberu aktualít a noviniek z oblastí, v ktorých pôsobíme.

Prihlásiť sa

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie