banner

Aktuality 2019

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

1. 1. 2020
1.1.2020 nadobúda účinnosť zákon č. 475/2019 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ...

Novela zákona o odpadoch

27. 12. 2019
27.12.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 460/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch…

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny

11. 11. 2019
1.1.2020 nadobúda účinnosť zákon č. 356/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ...

Zariadenia vo výbušnom prostredí

16. 10. 2019
1.11.2019 nadobúda účinnosť NV SR č. 333/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 149/2016 Z.z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v...

Novela zákona o nelegálnej práci

16. 10. 2019
1.1.2020 nadobúda účinnosť zákon č. 320/2019 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní ...

Novela zákonníka práce

16. 10. 2019
1.1.2020  nadobúda účinnosť zákon č. 319/2019 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákonník práce č. 311/2011 Z.z.

Emisné kvóty

8. 10. 2019
8.10.2019 nadobúda účinnosť zákon č. 296/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami...

Záťaž teplom a chladom

5. 8. 2019
1.8.2019 nadobúda účinnosť vyhláška č. 227/2019 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a...

Faktory práce

19. 7. 2019
1.8.2019 nadobúda účinnosť vyhláška č. 220/2019 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného...

Zmena zákona o fluórovaných skleníkových plynoch

16. 7. 2019
16.7.2019 nadobúda účinnosť zákon č. 210/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch...

Zmena zákona o ochrane prírody

10. 6. 2019
3.6.2019 nadobúda účinnosť zákon č. 150/20019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých...

Environmentálny fond

26. 4. 2019
26.4.2019 nadobúda účinnosť zákon č. 111/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde...

Ochrana zdravia zamestnancov

25. 4. 2019
1.5.2019 nadobúda účinnosť NV SR č. 110/2019 Z.z., ktorým sa mení NV SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou...

Technické požiadavky na elektrické zariadenia

25. 4. 2019
1.7.2019 nadobúda účinnosť vyhláška č. 104/2019 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické...

Energetická hospodárnosť budov

25. 4. 2019
1.5.2019 nadobúda účinnosť zákon č. 96/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov ...

Oprava chyby

18. 1. 2019
Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti

Zmena zákona o energetickej efektívnosti

10. 1. 2019
1.2.2019 nadobúda účinnosť zákon č. 4/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti...

Odber aktualít

Chcete byť informovaný o novinkách a dôležitých zmenách v legislatíve?

Prihláste sa k odberu aktualít a noviniek z oblastí, v ktorých pôsobíme.

Prihlásiť sa

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie