banner

Aktuality 2019

Zmena zákona o ochrane prírody

10. 6. 2019
3.6.2019 nadobúda účinnosť zákon č. 150/20019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých...

Environmentálny fond

26. 4. 2019
26.4.2019 nadobúda účinnosť zákon č. 111/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde...

Ochrana zdravia zamestnancov

25. 4. 2019
1.5.2019 nadobúda účinnosť NV SR č. 110/2019 Z.z., ktorým sa mení NV SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou...

Technické požiadavky na elektrické zariadenia

25. 4. 2019
1.7.2019 nadobúda účinnosť vyhláška č. 104/2019 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické...

Energetická hospodárnosť budov

25. 4. 2019
1.5.2019 nadobúda účinnosť zákon č. 96/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov ...

Oprava chyby

18. 1. 2019
Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti

Zmena zákona o energetickej efektívnosti

10. 1. 2019
1.2.2019 nadobúda účinnosť zákon č. 4/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti...

Odber aktualít

Chcete byť informovaný o novinkách a dôležitých zmenách v legislatíve?

Prihláste sa k odberu aktualít a noviniek z oblastí, v ktorých pôsobíme.

Prihlásiť sa

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie