banner

2022

Vyhláška o zálohovaní obalov

17. 5. 2022
17.5.2022 nadobúda účinnosť vyhláška č. 161/2022 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 347/2019 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní...

Zmena zákona o Hasičskom a záchrannom zbore

13. 4. 2022
1.5.2022 nadobúda účinnosť zákon č. 127/2022 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore...

Zmena zákona o BOZP

6. 4. 2022
1.1.2023 nadobúda účinnosť zákon č. 114/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ...

Zmena zákona o inšpekcii práce

6. 4. 2022
1.1.2023 nadobúda účinnosť zákon č. 113/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce ...

Zmena zákona o nelegálnej práci

6. 4. 2022
1.1.2023 nadobúda účinnosť zákon č. 112/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní ...

Vyhláška o Environmentálnom fonde

14. 3. 2022
15.3.2022 nadobúda účinnosť vyhláška č. 69/2022 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 157/2005 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z.z. o...

Zákon o Environmentálnom fonde

14. 3. 2022
15.3.2022 nadobúda účinnosť zákon č. 66/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde …

Ochrana prírody a krajiny

18. 1. 2022
15.1.2022 nadobúda účinnosť zákon č. 6/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny...

Odber aktualít

Chcete byť informovaný o novinkách a dôležitých zmenách v legislatíve?

Prihláste sa k odberu aktualít a noviniek z oblastí, v ktorých pôsobíme.

Prihlásiť sa

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie