banner

Prevencia ZPH - SEVESO

ZPH - závažné priemyselné havárie

Koordinácia a kontrola zabezpečovania úloh pri prevencii ZPH autorizovanou osobou v zmysle Zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmení a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŽP SR č. 198/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmení a doplnení niektorých zákonov:

 • Špecialista na prevenciu ZPH
 • Dokumentácia prevencie ZPH, jej vypracovanie, vedenie a aktualizácia
  • Kategorizácia a zaradenie podniku v zmysle zákona o prevencii ZPH
  • Oznámenie o zaradení podniku
  • Posúdenie rizika
   • Odborné výpočty – únikové modely (toxicita, VCE, pool fire, jet fire, BLEVE, flash fire),
   • Stromy príčin FTA, stromy udalostí ETA
   • Metodiky HAZOP, What-if, FMEA, Check list, indexové metódy (PVI, DOWs7, H&V index)
  • Program prevencie ZPH
  • Zavedenie bezpečnostného riadiaceho systému
  • Bezpečnostná správa
  • Vnútorný havarijný plán
  • Plán ochrany obyvateľstva
  • Informácie pre verejnosť
 • Komplexné poradenstvo, konzultácie a školenia zamestnancov
 • Komunikácia s orgánmi štátnej správy na úseku prevencie ZPH

Objednajte si naše služby

Ak Vás naša ponuka služieb zaujala, stačí ak vyplníte kontaktný formulár a my sa Vám ozveme a vypracujeme Vám konkrétnu ponuku.

Kontaktujte nás

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie