IMRO

Integrovaný Manažment Rizík Organizácie

Čítať viac

CASIA

Komplexné asistenčné služby pre investičnú činnosť

Čítať viac

Sme SCPC, s.r.o. Dlhodobo sa špecializujeme na legislatívne a odborné poradenstvo v oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia.

Máme vybudovaný stály tím konzultantov a špecialistov, ktorí Vám pomôžu dosiahnuť súlad s legislatívou. Našimi prioritami sú kvalita, rýchlosť a individuálny prístup pri poskytovaní služieb. Medzi našich zákazníkov patria výrobné a nevýrobné spoločnosti na Slovensku a v zahraničí.

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie