banner

Školenie OPP

V rozsahu poradenskej činnosti vykonávame školenia z oblasti ochrany pred požiarmi:

  • Školenie a vzdelávanie zamestnancov
  • Školenie vedúcich zamestnancov
  • Školenie členov protipožiarnych hliadok (odborná príprava protipožiarnych hliadok)
  • Školenie osôb zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom čase

IMRO

Integrovaný Manažment Rizík Organizácie – Komplexné služby v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Ochrany pred požiarmi, Ochrany životného prostredia, …

Leták

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie