banner

Referencie v oblasti energetickej efektívnosti

 • Amazon /Slovakia/ s.r.o.
 • Baxteev - Taškent, Uzbekistan
 • Biotoplivo - Petrohrad, Rusko
 • Brose Bratislava spol. s r.o.
 • Building Technologies - Taškent, Uzbekistan
 • CALENDULA, a.s.
 • Družstvo Agrospol, družstvo
 • EGAL, a.s.
 • ELEKTRONIKA SLOVENSKO, a.s.
 • Elektrotechničeskij zavod - Petrohrad, Rusko
 • Embraco Slovakia s.r.o.
 • EQUUS a.s.
 • Green World – Taškent, Uzbekistan
 • Haco Industries Kenya LTD – Nairobi, Keňa
 • Chemko, a.s. Slovakia
 • IAC Group (Slovakia) s.r.o.
 • Johnson Controls Lučenec, s.r.o.
 • KERAMIK STUDIO, spol. s r.o.
 • Kiru Tea Factory Co. LTD - Kiriani, Keňa
 • Kitabu Industries LTD - Thika, Keňa
 • Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o.
 • Levitex, a.s.
 • Mettler-Toledo, s.r.o.
 • Metzeler Slovakia s. r. o.
 • MINERFIN, a.s.
 • Mother Dairy - Yelahanka, India
 • Paper Production Plan - Taškent, Uzbekistan
 • Passangerautotrans - Petrohrad, Rusko
 • Petrochemický závod - Samara región, Rusko
 • Roľnícka spoločnosť a.s.
 • Salotti - Petrohrad, Rusko
 • Sara Lee Household&Body Care LTD - Nairobi, Keňa
 • Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.
 • Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Banská Bystrica
 • TECHNOGYM E.E., s.r.o.
 • Thermoelectric Power Station - Taškent, Uzbekistan
 • TRIM LEADER, a.s.
 • UniCredit Bank Slovakia a. s.
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Vodokanal - Petrohrad, Rusko
 • WMJ company, s.r.o.
 • ŽOS Trnava, a.s.

Povedali o nás

Adient Slovakia s.r.o. – So spoluprácou so spoločnosťou SCPC, s.r.o. sme veľmi spokojní. Spolupracujeme spolu už viac ako 9 rokov a nemali sme s nimi žiadny problém. Boli súčasťou kontrol zo strany štátnych orgánov, kde si vždy obhájili svoju prácu a nebolo nám, čo sa týka ich výkonu, nič vytknuté. Majú veľmi dobré poznatky legislatívy (ale aj technických noriem) a bohaté skúsenosti z rôznych oblastí: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, ochrana životného prostredia (IPKZ, ISO 14001), prevencia závažných priemyselných havárii a civilná ochrana. Sú to profesionáli, ktorí reagujú rýchlo a na ktorých sa môžeme spoľahnúť.
Ing. Pavel Mázor, HSE koordinátor

Faurecia Slovakia s.r.o. – So spoločnosťou SCPC, s.r.o. spolupracujeme už niekoľko rokov v oblasti BOZP, OPP a OŽP. Profesionálny prístup, rýchla odozva i skúsenosti sú neoceniteľné, vrátane komunikácie tejto spoločnosti s úradmi. Pri zachovaní tohto prístupu k zákazníkom bude naša spoločnosť naďalej pokračovať v spolupráci, v ktorej vládne obojstranná spokojnosť.
Ing. Martin Duchoň, HSE koordinátor

Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava – Spoločnosť SMZ, a.s. Jelšava spolupracuje so spoločnosťou SCPC, s.r.o. už niekoľko rokov. Spolupráca so spoločnosťou SCPC, s.r.o. je pri riešení komplexnej problematiky prevencie závažných priemyselných havárii na veľmi vysokej úrovni, pričom spoločnosť SMZ, a.s. Jelšava vysoko oceňuje služby najmä pri tvorbe, sledovaní zmien a úprave dokumentácie ZPH, čo ocenili aj dozorné orgány pri jednotlivých kontrolách, ktoré doposiaľ dopadli uspokojivo.
Ing. Ľubomír Majan, vedúci odboru BTS

3U s.r.o. – So službami spoločnosti SCPC, s.r.o. sme veľmi spokojní, pomohli nám zorganizovať agendu BOZP a OPP do želateľného stavu. Takisto sledujú aj aktuálnu legislatívu v danej problematike, čím nám zabezpečujú prevenciu a správne dodržovanie platných predpisov.
Mgr. Christian Urban, konateľ