banner

E-learning

E-learnigové školenia v oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi sú výbornou metódou učenia sa pre tých, ktorí nemajú čas alebo nie sú schopní zúčastniť sa tradičného kurzu. Školenia môžete začať prípadne prerušiť kedykoľvek a študovať kdekoľvek na svete, s vlastným tempom, tak ako Vám to vyhovuje.

E-learningová forma vzdelávania je schválená národným inšpektorátom práce, zabezpečí Vám teda súlad s legislatívou v danej oblasti. Výstupom z e-learningových školení je Záznamová kniha o priebehu výchovnej a vzdelávacej aktivity, ktorou sa môžete preukázať.

V rámci ponuky e-learningových školení máte možnosť výberu z otvorených školení alebo pre vás vieme pripraviť školenia prispôsobené na mieru, podľa požiadaviek vašej spoločnosti.

Súčasťou e-learningu je aj prístup pre personalistov, pravidelný reporting, správa a uchovávanie záznamov, prideľovanie jednotlivých školení, sledovanie priebehu školení, pripomienkovací systém.

Témy e-learningu, z ktorých si môžete vybrať a ich jazykové mutácie:

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (SK, EN, UA, RU, HU)
 • BOZP pri práci z domu (SK)
 • Ochrana pred požiarmi (SK, EN, UA, RU, HU)
 • Bezpečnosť práce vodičov referentských vozidiel (SK, EN)
 • Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou (SK)
 • Priemyselné a profesionálne využitie diizokyanátov: Všeobecná odborná príprava (SK)
 • Priemyselné a profesionálne využitie diizokyanátov: Stredne pokročilá odborná príprava (SK)
 • Priemyselné a profesionálne využitie diizokyanátov: Pokročilá odborná príprava (SK)
 • Školenie na prácu s chemickými látkami (SK)
 • Hygiena potravín (SK)
 • Poučená osoba §20 (SK)

Podrobnejšie informácii o e-learningu nájdete v informačnom katalógu.

Objednajte si naše služby

Pre viac informácii vstúpte do
e-learningového systému.

Vstup do e-learningu