banner

Skúšobná prevádzka

Činnosti počas skúšobnej prevádzky:

  • Komunikácia s dotknutými orgánmi a zabezpečenie ich vyjadrenia k predmetnej stavbe
  • Zabezpečenie merania emisií a merania hluku odborne spôsobilou osobou počas skúšobnej prevádzky
  • Vypracovanie potrebnej prevádzkovej dokumentácie
  • Vypracovanie pravidelných hlásení
  • Kolaudácia technológie

CASIA

Komplexné Asistenčné Služby pre Investičnú Činnosť

Leták

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie