banner

Audity / kontroly

Súlad s legislatívou

Časté zmeny v legislatíve bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia si vyžadujú neustálu pozornosť nielen zamestnancov zaoberajúcich sa jednotlivými oblasťami, ale aj manažmentu, zodpovedného za plnenie právnych požiadaviek. Dôležitou súčasťou legislatívnych požiadaviek na spoločnosť je aj súlad s plnením podmienok z rozhodnutí orgánov štátnej správy.

Audity BOZP, OPP a ŽP

Výkon auditu, pri ktorom sa posúdi činnosť spoločnosti a porovnajú sa vykonávané aktivity s platnou legislatívou SR ako aj súlad s vydanými rozhodnutiami orgánov štátnej správy. Výsledkom je správa, ktorá upozorní na problémy v jednotlivých oblastiach BOZP, OPP a ŽP.

Na základe výsledkov auditu budú navrhnuté najefektívnejšie riešenia na odstránenie zistených nedostatkov. Následné odstraňovanie nedostatkov, t.j. implementácia riešení bude vykonávaná pomocou aktívneho poradenstva.

Nechajte si od nás skontrolovať stav BOZP, OPP a ŽP vo Vašej spoločnosti. Pomocou kontrol a auditov preveríme, či Vaši zamestnanci vykonávajú všetky potrebné činnosti na dostačujúcej úrovni. Ponúkneme Vám návrhy na zlepšenie a možnosti preškolenia zamestnancov, ktoré by zlepšili ich výkon.

 

Objednajte si naše služby

Ak Vás naša ponuka služieb zaujala, stačí ak vyplníte kontaktný formulár a my sa Vám ozveme a vypracujeme Vám konkrétnu ponuku.

Kontaktujte nás

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie