banner

2024

Zmena noriem ISO, február 2024

14. 5. 2024
Zmeny noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. ISO 45001:2018, ISO 50001:2018 a ďalších boli vydané 23. februára 2024 a nadobúdajú okamžitú účinnosť …

Evidenčná a ohlasovacia povinnosť

9. 5. 2024
1.1.2026 nadobúda účinnosť vyhláška č. 89/2024 Z.z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti ...

Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu

28. 3. 2024
1.4.2024 nadobúda účinnosť vyhláška č. 69/2024 Z.z. o územnotechnických požiadavkách na výstavbu.

Zmena stavebného zákona

12. 3. 2024
14.3.2024 nadobúda platnosť zákon č. 46/2024 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon č. 50/1976 Zb....

Daň za vodu

10. 3. 2024
9.3.2024 nadobúda účinnosť NV SR č. 39/2024 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 755/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov...

Odber aktualít

Chcete byť informovaný o novinkách a dôležitých zmenách v legislatíve?

Prihláste sa k odberu aktualít a noviniek z oblastí, v ktorých pôsobíme.

Prihlásiť sa

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie