banner

Uvedenie do trvalej prevádzky

Pre uvedenie do trvalej prevádzky zabezpečíme:
  • Komunikáciu s dotknutými orgánmi a zabezpečenie ich vyjadrenia k predmetnej stavbe
  • Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky
  • Vypracovanie potrebnej prevádzkovej dokumentácie
  • Vypracovanie dokumentácie z oblasti BOZP, OPP a OŽP
  • Kolaudáciu technológie

CASIA

Komplexné Asistenčné Služby pre Investičnú Činnosť

Leták

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie