banner

Manažérske systémy

Náročné konkurenčné prostredie, nové požiadavky zákazníkov a neustále legislatívne zmeny nútia manažment sústavne riešiť výkonnosť a efektivitu vo svojej organizácii. Účinnými nástrojmi na zjednodušenie a zefektívnenie riadenia organizácie sú implementované a fungujúce manažérske systémy.

 

Naša spoločnosť Vám ponúka kompletné poradenstvo pri implementácii manažérskych systémov a realizáciu súvisiacich činností v súlade s požiadavkami týchto noriem:

 • ISO 9001:2015 (STN EN ISO 9001:2016)
  • Systémy manažérstva kvality (QMS)
 • ISO 13485:2016 (STN EN ISO 13485:2017)
  • Systém manažérstva kvality - zdravotnícke pomôcky
 • ISO 14001:2015 (STN EN ISO 14001:2016)
  • Systémy environmentálneho manažérstva (EMS)
  • Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit EMAS
  • EMAS easy
 • ISO 45001:2018 (STN EN ISO 45001:2018)
  • Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (MS BOZP)

 

Naše služby v oblasti zavádzania a riadenia manažérskych systémov zahŕňajú:

 • Komplexné zavedenie jedného alebo viacerých systémov manažérstva (Integrovaný manažérsky systém - IMS) v súlade s požiadavkami príslušných noriem
 • Vypracovanie vstupnej analýzy súčasného stavu manažérskeho systému porovnaním s požiadavkami noriem (rozdielová/Gap analýza)
 • Vypracovanie dokumentácie požadovanej normami, resp. dokumentácie potrebnej pre činnosti spoločnosti
 • Školenie zamestnancov
 • Školenie interných audítorov
 • Výkon interných, externých, zákazníckych a predcertifikačných auditov
 • Zastupovanie klienta pri certifikačnom procese
 • Poradenstvo pri udržiavaní a aktualizovaní systémov manažérstva
 • Outsourcing manažéra pre riadenie manažérskych systémov

 

Vnútorná kontrola riadenia manažérskych systémov vo Vašej spoločnosti

Nechajte si od nás skontrolovať stav manažérskeho systému vo Vašej spoločnosti! Pomocou kontrol a auditov preveríme, či Vaši zamestnanci vykonávajú všetky potrebné činnosti na dostačujúcej úrovni. Ponúkneme Vám návrhy na zlepšenie stavu manažérskych systémov a možnosti preškolenia zamestnancov, ktoré by zlepšili ich výkon.

 

Aktuality ISO:

Revízia ISO 9001:2015

 • v septembri 2015 vyšla nová revízia normy ISO 9001

Revízia ISO 14001:2015

 • v septembri 2015 vyšla nová revízia normy ISO 14001

Nová norma ISO 45001:2018

 • v marci 2018 vyšla nová norma ISO 45001:2018, ktorá nahradila štandard OHSAS 18001:2007
 • vydanie slovenskej verzie STN EN ISO 45001 je plánované v januári 2019

Prechodné obdobie, kedy certifikované spoločnosti musia prejsť na nové normy podľa SNAS

 • normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 - do 15. septembra 2018
 • norma ISO 13485:2016 - do 1. marca 2019
 • norma ISO 45001:2018 – do 11. marca 2021

ORDER OUR SERVICES

Would you be interested into our services? Please complete the contact form and ask for an individual price offer.

Contact us

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie