banner

Manažérske systémy

Náročné konkurenčné prostredie, nové požiadavky zákazníkov a neustále legislatívne zmeny nútia manažment sústavne riešiť výkonnosť a efektivitu vo svojej organizácii. Účinnými nástrojmi na zjednodušenie a zefektívnenie riadenia organizácie sú implementované a fungujúce manažérske systémy.

 

Naša spoločnosť Vám ponúka kompletné poradenstvo pri implementácii manažérskych systémov a realizáciu súvisiacich činností v súlade s požiadavkami týchto noriem:

 • ISO 9001:2015 (STN EN ISO 9001:2016)
  • Systémy manažérstva kvality (QMS)
 • ISO 14001:2015 (STN EN ISO 14001:2016)
  • Systémy environmentálneho manažérstva (EMS)
  • Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit EMAS
  • EMAS easy
 • ISO 45001:2018 (STN EN ISO 45001:2018)
  • Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (MS BOZP)
 • ISO 50001:2018 (STN EN ISO 50001:2019)
  • Systém energetického manažérstva

 

Naše služby v oblasti zavádzania a riadenia manažérskych systémov zahŕňajú:

 • Komplexné zavedenie jedného alebo viacerých systémov manažérstva (Integrovaný manažérsky systém - IMS) v súlade s požiadavkami príslušných noriem
 • Vypracovanie vstupnej analýzy súčasného stavu manažérskeho systému porovnaním s požiadavkami noriem (rozdielová/Gap analýza)
 • Vypracovanie dokumentácie požadovanej normami, resp. dokumentácie potrebnej pre činnosti spoločnosti
 • Školenie zamestnancov
 • Školenie interných audítorov
 • Výkon interných, externých, zákazníckych a predcertifikačných auditov
 • Zastupovanie klienta pri certifikačnom procese
 • Poradenstvo pri udržiavaní a aktualizovaní systémov manažérstva
 • Outsourcing manažéra pre riadenie manažérskych systémov

 

Vnútorná kontrola riadenia manažérskych systémov vo Vašej spoločnosti

Nechajte si od nás skontrolovať stav manažérskeho systému vo Vašej spoločnosti! Pomocou kontrol a auditov preveríme, či Vaši zamestnanci vykonávajú všetky potrebné činnosti na dostačujúcej úrovni. Ponúkneme Vám návrhy na zlepšenie stavu manažérskych systémov a možnosti preškolenia zamestnancov, ktoré by zlepšili ich výkon.

 

Aktuality ISO:

Norma ISO 45001:2018

 • v marci 2018 vyšla norma ISO 45001:2018, ktorá nahradila štandard OHSAS 18001:2007
 • slovenská verzia STN EN ISO 45001 bola vydaná vo februári 2019 
 • prechodné obdobie akreditovaných certifikátov z OHSAS 18001: 2007 na ISO 45001: 2018 bolo pôvodne stanovené do 11. marca 2021. Z dôvodu globálneho vypuknutia epidémie COVID19 sa toto obdobie predlžuje o 6 mesiacov – do 11. septembra 2021. 
Norma ISO 50001:2018
 • slovenská verzia STN EN ISO 50001 bola vydaná vo februári 2020
 • prechodné obdobie akreditovaných certifikátov z ISO 50001:2011 na ISO 50001:2018 bolo pôvodne stanovené do 20. augusta 2021. Z dôvodu globálneho vypuknutia epidémie COVID19 sa toto obdobie predlžuje o 6 mesiacov - do 20. februára 2022

ORDER OUR SERVICES

Would you be interested into our services? Please complete the contact form and ask for an individual price offer.

Contact us

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie