banner

Civilná ochrana

Výkon činností pozostáva z dohľadu a poradenstva pri uplatňovaní zákonných požiadaviek v oblasti CO – výkon odborne spôsobilej osoby na úseku CO (odborná spôsobilosť v zmysle §18a zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva).

K našim službám v oblasti civilnej ochrany patria:

  • Vypracovanie plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti, jeho vedenie a udržiavanie
  • Spolupráca pri precvičovaní plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
  • Pomoc pri zriaďovaní jednotiek civilnej ochrany
  • Vypracovanie plánu evakuácie zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
  • Vypracovanie plánu ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
  • Poradenstvo pri plnení ďalších povinností PO a FO - podnikateľov vyplývajúcich zo zákona č. 42/1994 Z.z. a Vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany
  • Komunikácia s úradmi a zastupovanie voči orgánom štátnej správy

Vzdelávacia činnosť na úseku CO:

  • Príprava zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti na sebaochranu a vzájomnú pomoc
  • Príprava štábu
  • Príprava odborných jednotiek civilnej ochrany

Objednajte si naše služby

Ak Vás naša ponuka služieb zaujala, stačí ak vyplníte kontaktný formulár a my sa Vám ozveme a vypracujeme Vám konkrétnu ponuku.

Kontaktujte nás

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie