banner

2023

Požiadavky na zariadenia

17. 3. 2023
17.3.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 80/2023 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 465/2013 Z.z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické...

Havarijný plán

10. 3. 2023
15.3.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 76/2023 Z.z., ktorou sa mení vyhláška č. 200/2018 Z.z. o podrobnostiach pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o...

Vodný zákon

8. 3. 2023
1.5.2023 nadobúda účinnosť zákon č. 74/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách...

Posudzovanie vplyvov na ŽP

2. 3. 2023
1.3.2023 nadobúda platnosť zákon č. 69/2023 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie...

Skleníkové plyny

2. 3. 2023
28.2.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 68/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných...

Výchova a vzdelávanie

2. 3. 2023
1.3.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 66/2023 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 356/2007 Z.z. o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o...

Novela Zákonníka práce

11. 1. 2023
4.1.2023 nadobúda platnosť zákon č. 1/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce...

Odber aktualít

Chcete byť informovaný o novinkách a dôležitých zmenách v legislatíve?

Prihláste sa k odberu aktualít a noviniek z oblastí, v ktorých pôsobíme.

Prihlásiť sa

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie