banner

Zakon o odpadoch

11. 12. 2015

1. januára 2016 nadobúdajú účinnosť nasledovné vykonávacie vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  k zákonu o odpadoch:

  • Vyhláška č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
  • Vyhláška č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
  • Vyhláška č. 370/2015 Z.z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
  • Vyhláška č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
  • Vyhláška č. 372/2015 Z.z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti
  • Vyhláška č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
     

Späť na aktuality

Odber aktualít

Chcete byť informovaný o novinkách a dôležitých zmenách v legislatíve?

Prihláste sa k odberu aktualít a noviniek z oblastí, v ktorých pôsobíme.

Prihlásiť sa

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie