banner

Zmena zákona o BOZP

6. 4. 2020

4. apríla 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 66/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony a kde sa v článku V dopĺňa zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z., zákona č. 140/2008 Z.z., zákona č. 132/2010 Z.z., zákona č. 136/2010 Z.z., zákona č. 470/2011 Z.z., zákona č. 154/ 2013 Z.z., zákona č. 308/2013 Z.z., zákona č. 58/2014 Z.z., zákona č. 204/2014 Z.z., zákona č. 118/2015 Z.z., zákona č. 128/2015 Z.z. a zákona č. 378/2015 Z.z.


Späť na aktuality

Odber aktualít

Chcete byť informovaný o novinkách a dôležitých zmenách v legislatíve?

Prihláste sa k odberu aktualít a noviniek z oblastí, v ktorých pôsobíme.

Prihlásiť sa

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie